Zemědělské pozemky v k.ú. Moravský Písek, 2,1 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 15.7.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Moravský Písek, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1677/19, 1680/3, 1684/4, 2846, 4795, 4862/1, 4862/2, 4978, 5443/30 a 5444/58 zapsaných na LV č. 1740.

Celková výměra nabízených pozemků: 21.010 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.