Zemědělské pozemky v k.ú. Moravský Písek

Konec aukce: 6d 5h 59m 48s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Moravský Písek, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 2845, 4481, 4594, 4793, 4865/1, 4865/2, 5443/34, 5444/63  zapsaných na LV 1740.

Celková výměra nabízených pozemků: 16.369 m2.

V územním plánu plán na stavbu obchvatu.
Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
2845 3274 m2 1/1 ano 4.99 ano orná půda 1740
4481 3259 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1740
4594 1444 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1740
4793 2412 m2 1/1 ano 3.9 ano orná půda 1740
4865/1 5262 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1740
4865/2 210 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1740
5443/34 59 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1740
5444/63 449 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1740

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.