Zemědělské pozemky v k.ú. Moravské Bránice, 1,9 ha, podíl 1/1; 1/2

Aukce skončila 31.7.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Moravské Bránice, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky:
ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/2 parc. č. 1116/6, 1140/8, 1140/10, 1140/11, 1140/28, 1140/32, 1140/67, 1140/265, 1141/3, 1142/1, 1207/42, 1211/39, 1239/4, 1246/110, 1246/111, 1246/206, 1246/216, 1246/286, 1264/3, 1264/5, 1264/55, 1264/104, 1300/13, 1301/70, 1359/231, 1366/133, 1552/31 a 1631/66 zapsaných na LV 1400;

ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/2 parc. č. 1246/20, 1564/17, 1621/27 a 1626/10 zapsaných na LV 1402;

ve výlučném vlastnictví parc. č. 1211/51, 1212/6, 1212/14, 1226/2, 1226/5, 1227/2 a 1229 zapsaných na LV 1401.

Celková výměra nabízených pozemků: 18.905 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1264/377 m21/2orná půda1400
1264/5191 m21/2orná půda1400
1264/55886 m21/2orná půda1400
1264/104669 m21/2orná půda1400
1300/13317 m21/2orná půda1400
1239/44986 m21/2orná půda1400
1246/1101539 m21/2orná půda1400
1246/11190 m21/2orná půda1400
1246/206288 m21/2orná půda1400
1246/216209 m21/2orná půda1400
1246/28685 m21/2orná půda1400
1301/701424 m21/2orná půda1400
1140/82068 m21/2orná půda1400
1140/10378 m21/2orná půda1400
1140/111413 m21/2orná půda1400
1140/28352 m21/2orná půda1400
1140/321593 m21/2orná půda1400
1140/672205 m21/2orná půda1400
1140/2651672 m21/2orná půda1400
1142/1578 m21/2orná půda1400
1116/6510 m21/2orná půda1400
1211/391492 m21/2orná půda1400
1552/311742 m21/2orná půda1400
1366/1332823 m21/2orná půda1400
1631/661136 m21/2orná půda1400
1359/2311980 m21/2orná půda1400
1227/2973 m21/1orná půda1401
1211/51987 m21/1orná půda1401
1246/201312 m21/2orná půda1402
1229191 m21/1ostatní1401
1212/14114 m21/1ostatní1401
1226/2169 m21/1ostatní1401
1212/6162 m21/1ostatní1401
1626/10107 m21/2ttp1402
1564/17103 m21/2ostatní1402
1621/2752 m21/2ostatní1402
1207/4230 m21/2ostatní1400
1141/347 m21/2ostatní1400
1226/5132 m21/1ostatní1401