Zemědělské pozemky v k.ú. Lipoltice, 2,4 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Lipoltice, okres Pardubice, kraj Pardubický.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 318/1, 366/1 a 367 zapsaných na LV 299,

Celková výměra nabízeného pozemku: 23.687 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.