Zemědělské pozemky v k.ú. Libochovany

Konec aukce: 12d 9h 19m 44s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Libochovany, okres Litoměřice, kraj Ústecký.

Jedná se o 31 pozemků ve výlučném vlastnictví parc. č. 119/1, 677/2, 679/4, 679/5, 743/1, 769/1, 866/101, 866/102, 866/103, 866/112, 866/113, 866/114, 919/19, 919/20, 919/21, 919/24, 919/25, 919/26, 919/28, 920/2, 920/3, 920/4, 939/1, 1036/6, 1084, 1165, 1166, 1167, 1169, 1171, 1172 zapsaných na LV č. 283.

Celková výměra nabízených pozemků: 77.792 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva do 30.9.2028. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

 

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.