Zemědělské pozemky v k.ú. Lhotka u Hořovic, 3,8 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Lhotka u Hořovic, okres Beroun, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky parc. č. 446/1, 446/9 a 446/12 v podílu 1/1 o celkové výměře 38.493 m2, zapsané na LV č. 438.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

 

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
446/125417 m21/1orná půda438