Zemědělské pozemky v k.ú. Letovice

Konec aukce: 0d 8h 45m 39s

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Letovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví 2006/1, 2007 a 2008/6 zapsaných na  LV 3362.

Celková výměra nabízených pozemků: 21.833 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva, kterou Vám rádi zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
2007 19466 m2 1/1 ano 10.3 ano orná půda 3362
2006/1 350 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 3362
2008/6 2017 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 3362

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.