Zemědělské pozemky v k.ú. Lázně Kundratice, 2,6 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 16.11.2017

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Lázně Kundratice, okres Liberec, kraj Liberecký.

Jedná se o 2 parcely zapsané na LV 570 v podílu 1/1:
– parc. č. 1121/5 o výměře 678 m2,
– parc. č. 1150 o výměře 26.136 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Pachtovní smlouvu zasíláme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1121/5678 m21/1Lesní pozemek570
115026136 m21/1Orná půda570