Zemědělské pozemky v k.ú. Laziště, 3,6 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 20.6.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Laziště, okres Písek, kraj Jihočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 636, 2193, 2210 a 2211/18 zapsaných na LV č. 72.

Celková výměra nabízených pozemků: 35.626 m2.
Průměrná hodnota bonity pozemků: 4,3 Kč

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.