Zemědělské pozemky v k.ú. Laziště, 1,5 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 20.6.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Laziště, okres Písek, kraj Jihočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 725/63, 756, 780, 781/3, 789/7, 789/8, 789/9, 2125/7, 2125/8, 2383/7, 2435/8 a 2473/19 zapsaných na LV č. 72.

Celková výměra nabízených pozemků: 14.629 m2.
Průměrná hodnota bonity pozemků: 4,3 Kč

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.