Zemědělské pozemky v k.ú. Kucíny

Konec aukce: 4d 15h 30m 25s

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Kucíny, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 271/2, 274/4, 337/10, 342/1, 342/2, 342/3, 350, 427/1, 427/2, 427/3, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 429/3 zapsané na LV 793

Celková výměra nabízeného pozemku: 39.791 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, kterou Vám rádi zašleme na vyžádání k nahlédnutí.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.