Zemědělské pozemky v k.ú. Kostelec nad Labem, 1,2 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Kostelec nad Labem, okres Mělník, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky parc. č. 920/3, 920/164, 920/183, 920/184, 920/223, 920/224 zapsané na LV č. 185.

Celková výměra nabízených pozemků: 12.340 m2.

Na pozemky není uzavřena žádná nájemní smlouva.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
920/3158 m21/1ostatní185
920/16456 m21/1ostatní185
920/1834836 m21/1orná půda185
920/1842006 m21/1orná půda185
920/2234159 m21/1orná půda185
920/2241125 m21/1orná půda185