Zemědělské pozemky v k.ú. Hronětice podíl 1/1, 8/136; Stratov podíl 1/1 7,5 ha

Konec aukce: 12d 17h 53m 27s

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálních územích Hronětice, Stratov, okres Nymburk, kraj Středočeský.

Jedná se o:

  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 272/24, 316/49, 316/133, 114/73, 278/28, 114/72, 223/21, 278/3, 278/49, 278/66, 298, 316/25, 316/27 zapsaných na LV 263 v k.ú. Hronětice;
  • pozemek ve spoluvlastnickém podílu ve výši (8/136) parc. č. 307/20 zapsaného na LV 444 v k.ú. Hronětice;
  • pozemek ve spoluvlastnickém podílu ve výši (8/136) parc. č. 317/22 zapsaného na LV 40 v k.ú. Hronětice;
  • pozemek ve výlučném vlastnictví parc. č. 667 zapsaného na LV 285 v k.ú. Stratov;

Celková výměra nabízených pozemků: 75.427 m2.

Na pozemky jsou uzavřeny pachtovní smlouvy. Pachtovní smlouvy Vám zašleme na vyžádání.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Veroniku Vysloužilovou na tel.: + 420 603 335 111.

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.