Zemědělské pozemky v k.ú. Hraběšín

Popis aukce

Předmětem této aukce jsou pozemky v katastrálním území Hraběšín, okres Kutná Hora, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 335/10, 362/33, 362/42, 494/1, 494/2, 494/3, 502, 503, 511, 512/1 a 1013/2 zapsaného na LV 1395.

Celková výměra nabízených pozemků: 65.177 m2.

Výhodně uzavřená pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
335/10 385 m2 1/1 ano 5.0 ano orná půda 1395
362/33 2228 m2 1/1 ano 1.67 ano ttp 1395
362/42 562 m2 1/1 ano 1.38 ano orná půda 1395
494/1 14650 m2 1/1 ano 5.04 ano orná půda 1395
494/2 11673 m2 1/1 ano 5.0 ano orná půda 1395
494/3 1402 m2 1/1 ano 7.02 ano orná půda 1395
502 4816 m2 1/1 ano 5.78 ano orná půda 1395
503 20728 m2 1/1 ano 5.22 ano orná půda 1395
511 65 m2 1/1 ano 5.0 ano orná půda 1395
512/1 7672 m2 1/1 ano 5.0 ano orná půda 1395
1013/2 996 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 1395