Zemědělské pozemky v k.ú. Holice v Čechách, 1,5 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Holice v Čechách, okres Pardubice, kraj Pardubický.

Jedná se o pozemky parc. č. 4164/11, 4239/5 zapsané na LV č. 4786.

Celková výměra nabízených pozemků: 15.368 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
4164/1110626 m21/1ttp4786
4239/54742 m21/1ttp4786