Zemědělské pozemky v k.ú. Dvorec, 1,3 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Dvorec, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský.

Jedná se o pozemky parc. č. 420/1, 420/2, 422, 423/1, 423/2, 447, 448, 477/12, 479/11, zapsané na LV č. 564.

Celková výměra nabízených pozemků: 13.065 m2.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
420/153 m21/1ttp564
420/213 m21/1ttp564
4224927 m21/1orná půda564
423/11345 m21/1orná půda564
423/2241 m21/1orná půda564
4471349 m21/1orná půda564
4485017 m21/1orná půda564
477/1278 m21/1orná půda564
479/1142 m21/1orná půda564