Zemědělské pozemky v k.ú. Drevníky & Žebrák u Něčína

Aukce skončila 30.10.2021

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou zemědělské pozemky v katastrálních územích Drevníky & Žebrák u Něčína, okres Příbram, kraj Středočeský.

Jedná se o:

  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 722/1, 736/1, 736/4, 737, 748/1 a 1131/5, zapsaných na LV 510, v k.ú. Drevníky,
  • pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 171/59 a 171/75 , zapsaných na LV 635, v k.ú. Žebrák u Něčína,

Celková výměra nabízených pozemků: 18.867 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s platností do 31. 12. 2025.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled výhod


Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
736/13278 m21/1orná půda510
736/42829 m21/1orná půda510
7377967 m21/1orná půda510
748/12231 m21/1orná půda510
171/752274 m21/1orná půda635
1131/536 m21/1ostatní510
722/1121 m21/1ttp510
171/59131 m21/1ostatní635