Zemědělské pozemky v k.ú. Dráchov, 2 ha, podíl 1/1

Aukce skončila 4.7.2019

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Dráchov, okres Tábor, kraj Jihočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č.211/8 PZE, 224/11 PZE, 958/1 PZE, 1120/14 PZE, 1314 PZE, 1342 PZE
zapsaných na LV č. 463.

Celková výměra nabízených pozemků: 19.847 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.