Zemědělské pozemky v k.ú. Chraštice, Bukovany u Kozárovic

Aukce skončila 6.6.2023

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálních územích Chraštice a Bukovany u Kozárovic, okres Příbram, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky v podílovém vlastnictví:
-1/2 – parc.č.: 920, 938, 1001, 1018  zapsané na LV 260, k.ú. Chraštice

-1/6 – parc.č.: 415/8 zapsaný na LV 264, k.ú. Bukovany u Kozárovic

-1/2 – parc.č.: 434/14, 553/2 zapsané na LV 540, k.ú. Bukovany u Kozárovic

-1/2 – parc.č.: 89/1, 89/54, 415/11, 553/9 zapsané na LV 551, k.ú. Bukovany u Kozárovic

-1/26 – parc.č.: 412/19 zapsaný na LV 643, k.ú. Bukovany u Kozárovic

-5/90 – parc.č.: 412/14 zapsaný na LV 388, k.ú. Bukovany u Kozárovic

Celková výměra nabízených pozemků: 20.381 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s roční výpovědní lhůtou. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Průměrná bonita pozemků je 5,5 Kč – bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 37. Půda s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.

Pozemky jsou vhodné pro zemědělskou výrobu.

Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemky je možné navštívit individuálně. Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav pozemku.

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.

tel.: 733 512 410
mail: kj@chenen.cz
Kateřina Jindřichová

Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.

Přehled výhod


Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
9202678 m21/2ttp260
9385209 m21/2lesní pozemek260
10016298 m21/2lesní pozemek260
10181565 m21/2orná půda260
415/8566 m21/6orná půda264
434/149251 m21/2orná půda540
553/223 m21/2vodní plocha540
89/11385 m21/2ttp551
89/54646 m21/2ttp551
415/1113128 m21/2orná půda551
553/9196 m21/2vodní plocha551
412/191385 m21/26orná půda643
412/14788 m25/90orná půda388