Zemědělské pozemky v k.ú. Chlebičov, 1,1 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Chlebičov, okres Opava, kraj Moravskoslezský.

Jedná se o pozemky parc. č. 497/30, 497/31, 561/73, 570/24, 627/128 zapsané na LV č. 479.

Celková výměra nabízených pozemků: 11.434 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
497/303390 m21/1orná půda479
497/313005 m21/1orná půda479
561/73646 m21/1orná půda479
570/241178 m21/1ttp479
627/1283215 m21/1orná půda479