Zemědělské pozemky v k.ú. Chanovice

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Chanovice, okres Klatovy, kraj Plzeňský.

Jedná se o
– pozemek parc. č. 162/2 zapsaný na LV č. 559 ve výlučném vlastnictví,
– pozemky parc. č. 156/1, 156/2, 156/3 a 275, zapsané na LV č. 285 ve spoluvlastnickém podílu ½.

Celková výměra nabízených pozemků přes podíl: 21.933 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva, smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
156/15302 m21/2ttp285
156/31446 m21/2ttp285
27523810 m21/2ttp285
156/2564 m21/2vodní plocha285
162/26372 m21/1ttp559