Zemědělské pozemky v k.ú. Čeperka, 2,7 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Čeperka, okres Pardubice, kraj Pardubický.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1323, 1488 a 1535 zapsaných na LV 225.

Celková výměra nabízených pozemků: 27.207 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
148816595 m21/1orná půda225
15355610 m21/1orná půda225
13235002 m21/1orná půda225