Zemědělské pozemky v k.ú. Bystřany-Světice

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Bystřany-Světice, okres Teplice, kraj Ústecký.

Jedná se o pozemky ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/3 parc. č. 527/2, 535/2, 567/5 zapsané na   LV 981

Celková výměra nabízených pozemků: 16.124 m2.

Nájemní smlouvu na pozemky neevidujeme.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
527/2 7886 m2 1/3 ne ano ttp 981
535/2 24635 m2 1/3 ne ano ttp 981
567/5 15851 m2 1/3 ne ano orná půda 981