Investiční příležitost v k.ú. Byšice

Aukce skončila 15.4.2020

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Nabízíme k prodeji pozemky vhodné k investici v katastrálním území Byšice, okres Mělník, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky:
– parc. č. 864/94, výlučné vlastnictví,  LV 65
– parc. č. 864/92 a 864/102, spoluvlastnický podíl ve výši 2/30,  LV 1584
– parc. č. 864/97, 861/102 a 864/103, spoluvlastnický podíl 2/30, LV  LV 925

 • Součástí prodeje je vypracovaná analýza – předmětem analýzy je pozemek 864/94.
  Řešená lokalita na východní a jižní straně sousedí se zastavitelným územím, konkrétně se jedná o plochy BV (bydlení v rodinných domech – venkovské). Severně od pozemku je naplánována přeložka silnice I/16, která pomůže zklidnit centrum obce a je vzdálena minimálně 200 m od obce.
  Jižní částí pozemku prochází nadzemní VN 22 kV včetně ochranného pásma.
  Mimo řešeného pozemku číslo 864/94 má vlastník i vlastnické právo podílníků, tudíž podíly na pozemcích p.č.
  864/92, 864/97, 861/102, 864/102 a 864/103. Tyto pozemky jsou v plochách DS (dopravní infrastruktura –
  silniční) a DX (dopravní infrastruktura – ostatní komunikace a cesty). Podíly na pozemcích jsou 2/30. Celková
  výměra jednotlivých podílů je 68,8 m2

Celková výměra nabízených pozemků: 8.621 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
864/948534 m21/1orná půda65
864/92390 m22/30orná půda1584
864/10275 m22/30ostatní1584
864/97479 m22/30orná půda925
861/102255 m22/30ostatní925
864/103103 m22/30ostatní925