Zemědělské pozemky v k.ú. Branky & Poličná

Konec aukce: 3d 13h 23m 14s

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálních územích Branky a Poličná, okres Vsetín ve Zlínském kraji.

Jedná se o:

  • k.ú. Branky pozemky ve výlučném vlastnictví  parc. č.: 745, 746, 747, 748, 832, 835, 836, 841, 851/3, 863/22 a 863/28 zapsané na LV 100
  • k.ú. Poličná pozemek ve výlučném vlastnictví  parc. č.: 1944/12 zapsaném na LV 360

Celková výměra pozemků: 33.660 m2.

Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

 

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
745 478 m2 1/1 ano 6,2 ano orná půda 100
746 14822 m2 1/1 ano 6,2 ano orná půda 100
747 2122 m2 1/1 ano 6,2 ano orná půda 100
748 788 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 100
832 414 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 100
835 151 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 100
836 302 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 100
841 683 m2 1/1 ano 6,2 ano orná půda 100
851/3 336 m2 1/1 ano 6,2 ano orná půda 100
863/22 9578 m2 1/1 ano 6,2 ano orná půda 100
863/28 136 m2 1/1 ano 0 ano ostatní 100
1944/12 3850 m2 1/1 ano 4 ano orná půda 360

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.