Zemědělské pozemky v k.ú. Brandlín u Tučap

Konec aukce: 0d 4h 40m 36s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Brandlín u Tučap, okres Tábor, kraj Jihočeský.

Jedná se o pozemky v podílu 1/2  parcel č. 91/32, 187/12, 187/19, 241/2, 241/7, 248/11, 263/1, 263/2, 287/7, 341/24, 492/16, 492/43 zapsaných na LV 30.

Celková výměra nabízených pozemků: 17.865 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497Ivana Balážová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
91/32 2074 m2 1/2 ano 4,60 ano ttp 30
187/12 3288 m2 1/2 ano 7,04 ano orná půda 30
187/19 6999 m2 1/2 ano 7,16 ano orná půda 30
241/2 2826 m2 1/2 ano 3,55 ano ttp 30
241/7 2694 m2 1/2 ano 6,93 ano ttp 30
248/11 135 m2 1/2 ano 2,35 ano ttp 30
263/1 2328 m2 1/2 ano 4,30 ano ttp 30
263/2 1215 m2 1/2 ano 7,04 ano ttp 30
287/7 4087 m2 1/2 ano 4,31 ano orná půda 30
341/24 1934 m2 1/2 ano 8,08 ano ttp 30
492/16 462 m2 1/2 ano 6,81 ano orná půda 30
492/43 7687 m2 1/2 ano 7,62 ano orná půda 30

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.