Zemědělské pozemky v k.ú. Bořkovice

Konec aukce: 7d 4h 53m 44s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Bořkovice, okres Benešov, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/2 parc. č. 69, 78/10, 78/11, 471, 475, 504, 505, 506/1, 506/3, 514/3, 524, 525/1, 525/2, 526, 551/2, 558, 568/5, 568/8, 568/9, 568/18, 568/20, 578, 586/1, 586/2, 597/2 a 613 zapsaných na LV 343.

Celková výměra nabízených pozemků: 52.553 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
471 906 m2 1/2 ano 1.3 Kč částečně ttp 343
69 23048 m2 1/2 ano 7 ano orná půda 343
78/10 1202 m2 1/2 ano 7 ano orná půda 343
78/11 343 m2 1/2 ano 7 ano orná půda 343
475 1129 m2 1/2 ano 1.3 částečně ttp 343
504 5298 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
505 288 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
506/1 7628 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
506/3 173 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
514/3 101 m2 1/2 ano 7 ano orná půda 343
524 1626 m2 1/2 ano 7 částečně ttp 343
525/1 661 m2 1/2 ano 7 částečně ttp 343
525/2 712 m2 1/2 ne 0 částečně ostatní 343
526 1521 m2 1/2 ano 7 částečně orná půda 343
551/2 2212 m2 1/2 ano 2.8 částečně ttp 343
558 421 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
568/5 3396 m2 1/2 ano 2.8 částečně orná půda 343
568/8 9884 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
568/9 112 m2 1/2 ano 2.8 částečně orná půda 343
568/18 1489 m2 1/2 ano 7 ano orná půda 343
568/20 18598 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
578 3884 m2 1/2 ano 1.3 částečně ttp 343
586/1 9437 m2 1/2 ano 2.8 ano orná půda 343
586/2 151 m2 1/2 ano 0 částečně ostatní 343
597/2 293 m2 1/2 ano 4.2 částečně orná půda 343
613 10592 m2 1/2 ano 4.2 ano orná půda 343

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.