Zemědělské pozemky v k.ú. Bělokozly

Konec aukce: 4d 4h 10m 26s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Bělokozly, okres Benešov, kraj Středočeský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č.: 162, 163, 357, 384, 423, 431 zapsané na LV 10113

Celková výměra nabízených pozemků: 19.950 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní dobou k 1.10.2021. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
384 7355 m2 1/1 ano 7,79 ano ttp 10113
163 4575 m2 1/1 ano 5 ano orná půda 10113
357 3604 m2 1/1 ano 7,79 ano ttp 10113
431 3510 m2 1/1 ano 6,47 ano orná půda 10113
423 539 m2 1/1 ano 7,79 ano orná půda 10113
162 367 m2 1/1 ano 5 ano orná půda 10113

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.