Zemědělské pozemky Maňovice u Pačejova

Konec aukce: 12d 9h 18m 35s

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Maňovice u Pačejova, okres Klatovy, kraj Plzeňský.

Jedná se o 47 pozemků ve výlučném vlastnictví parc. č. 94, 95/5, 112/1, 112/2, 116/22, 153/1, 153/4, 155, 165/4, 165/28, 178, 190, 191, 197, 301/2, 309, 360, 361, 554, 555/2, 556, 557, 583/1, 584, 596/1, 596/2, 596/4, 597/2, 598/1, 598/4, 610/1, 610/2, 610/3, 613, 614/2, 616/2, 620/1, 620/2, 621, 622, 677, 681/5, 681/10, 682, 706, 707, 709 zapsaných na LV č. 354.

Celková výměra nabízených pozemků: 149.889 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová

 

Historie příhozů

Zatím nikdo nepřihodil.