Zemědělské pozemky v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Vlastiboř u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1280/1, 1280/4, 1280/6, 1284/2, 1284/6, 1292/13, 1292/15 zapsané na LV 80

Celková výměra nabízených pozemků: 29.753 m2.

Pachtovní smlouva na pozemky není uzavřena.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
1280/1 13277 m2 1/1 ne 2.4 ano orná půda 80
1280/4 5914 m2 1/1 ne 1.8 ano orná půda 80
1280/6 3879 m2 1/1 ne 1.9 ano orná půda 80
1284/2 3696 m2 1/1 ne 1.3 ano orná půda 80
1284/6 2763 m2 1/1 ne 3.2 ano orná půda 80
1292/13 98 m2 1/1 ne 0 ne ostatní 80
1292/15 126 m2 1/1 ne 0 ne ostatní 80