Zemědělské pozemky v k.ú. Dobřany, 1,5 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Dobřany, okres Plzeň – jih, kraj Plzeňský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 262 a 343/64 zapsaných na LV 4004.

Celková výměra nabízeného pozemku: 15.488 m2.