Zemědělský pozemek v k.ú. Lipná, 1,8 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce je pozemek v katastrálním území Lipná, okres Přerov, kraj Olomoucký.

Jedná se o pozemek parc. č. 1808 zapsaný na LV č. 52.

Celková výměra nabízeného pozemku: 18.447 m2.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
180818447 m21/1orná půda52