Zemědělský pozemek v k.ú. Chrudim

Popis aukce

Nabízíme prodej pozemku v katastrálním území Chrudim, okres Chrudim, kraj Pardubický.

Jedná se o pozemek v podílu 1/2   parc. č.2339/2 zapsaném na LV 2390

Celková výměra nabízeného pozemku: 7.325 m2.

Dle platného územního plánu je přes západní část pozemku plánována hlavní pěší trasa a místní komunikace, zbylou část tvoří  ochranná zeleň.

Na pozemek je uzavřena pachtovní smlouva, kterou Vám rádi zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

 

 

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
Bonita LPIS Druh pozemku LV
2339/2 7325 m2 1/2 ano 19.02 ano orná půda 2390