Zemědělské pozemky v k.ú. Zlámanec

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Zlámanec, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 1278, 1279, 1411 a 1424 zapsaných na LV 720.

Celková výměra nabízených pozemků: 22.225 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám rádi zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
1278 3737 m2 1/1 ano 5.32 ano ttp 720
1279 429 m2 1/1 ano 5.32 ne lesní pozemek 720
1411 9000 m2 1/1 ano 1.32 ne ttp 720
1424 9059 m2 1/1 ano 0 ne ttp 720