Zemědělské pozemky v k.ú. Kopytov, 1,2 ha, podíl 1/2

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Kopytov, okres Karviná, kraj Moravskoslezský.

Jedná se o pozemky parc. č. 252, 269, 348, 366 zapsané na LV č. 146.

Celková výměra nabízených pozemků: 12.260 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
25212060 m21/2orná půda146