Zemědělské pozemky v k.ú. Černá Hora, 1,1 ha, podíl 1/1

Zjistit dostupnost

Popis aukce

Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Černá Hora, okres Blansko, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky parc. č. 1417/77, 1424/13, 1427/8, 1429/6, 1430/18 zapsané na LV č. 710.

Celková výměra nabízených pozemků: 10. 973 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Přehled parcel

Parcelní čísloVýměra (m2)PodílDruh pozemkuLV
1417/77398 m21/1lesní pozemek710