Zemědělské pozemky v k.ú. Pístovice

Popis aukce

Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Pístovice, okres Vyškov, kraj Jihomoravský.

Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví  parcel č. 212, 222, 495/22, 506/2, 495/61 zapsaných na LV 1179.

Celková výměra nabízených pozemků: 14.363 m2.

Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.

Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová

Přehled parcel

Parcelní číslo Výměra (m2) Podíl Pachtovní
smlouva
BPEJ LPIS Druh pozemku LV
212 7260 m2 1/1 ano 12.4 ano orná půda 1179
222 5600 m2 1/1 ano 5.7 ano orná půda 1179
495/22 360 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1179
506/2 985 m2 1/1 ano 5.4 ano orná půda 1179
495/61 158 m2 1/1 ne 0 ne ostatní 1179